Zarządzaj Globalnie | Lokalnie | Wygodnie | Nowocześnie

Nowoczesna i inteligentna platforma wspierająca procesy ewidencji, zarządzania oraz inwentaryzacji składników majątku

Funkcje Cechy

Neo - przewaga technologii rfid

Funkcjonalność systemu

Ewidencja
Funkcjonalność
Organizacja
Funkcjonalność
Zarządzanie
Funkcjonalność
Dokumenty
Funkcjonalność
Zmiana, przekazanie
Funkcjonalność
Konfiguracja
Funkcjonalność