About platform

Competitive market

Zarządzanie nowoczesną organizacją na bardzo konkurencyjnym rynku wymaga optymalnego wykorzystania zasobów. Pełne zaangażowanie majątku oraz optymalizacja kosztów ponoszonych na wyposażenie organizacji mają znaczący wpływ na ich funkcjonowanie.

Wymagania prawne

Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji. Inwentaryzacja w tym aspekcie stanowi narzędzie kontroli poprawności rozliczania kosztów użytkowania majątku, w szczególności środków trwałych.

Informatyczne wsparcie

Platforma exino – nowoczesny i inteligentny system informatyczny wspierający procesy ewidencji, zarządzania oraz inwentaryzacji składników majątku, zapewniający pełną kontrolę nad każdym składnikiem majątku – od momentu zakupu do momentu likwidacji.

Neo - power of rfid technology

System modules

Evidence
Functionality
Organization
Functionality
Management
Functionality
Documents
Functionality
Change, transfer
Functionality
Configuration
Functionality

Fill out a form to get access to 14-day trial version

They trusted us

Join today as a user of the exino platform