Kontroluj zmianę stanu funkcjonalnego składników – dokumentacja fotograficzna