Zarządzanie nowoczesną organizacją na bardzo konkurencyjnym rynku wymaga optymalnego wykorzystania zasobów. Pełne zaangażowanie majątku oraz optymalizacja kosztów ponoszonych na wyposażenie organizacji mają znaczący wpływ na ich funkcjonowanie.