Platforma exino – nowoczesny i inteligentny system informatyczny wspierający procesy ewidencji, zarządzania oraz inwentaryzacji składników majątku, zapewniający pełną kontrolę nad każdym składnikiem majątku – od momentu zakupu do momentu likwidacji.