Od momentu zamówienia poprzez przyjęcie i użytkowanie do momentu sprzedaży lub likwidacji