Dowolna liczba typów dokumentów (OT, MT, LT itp.)

Definiowany wygląd dokumentów

Definiowalna ścieżka akceptacji dla każdego typu dokumentu

Moduł powiadomień mailowych (utworzenie, przypomnienie)