Dowolna struktura organizacyjna

Ewidencja lokalizacji, MPK, jednostek organizacyjnych

Definicja osób odpowiedzialnych, specjalne uprawnienia

Ewidencja pracowników oraz moduł obiegówek