Pełna kontrola procesu przekazywania majątku

Elektroniczna akceptacja równoważna prawnie z podpisem

Analiza przemieszczania składników

Możliwość przekazywania majątku podmiotom zewnętrznym