Sprawdzaj zasadność użytkowania składników, unikaj nieprawidłowości